Jak przygotowujemy się do wykonywania usług dla nowego Klienta?
Potrzebne ustalenia:

  • ilości asortymentu znajdującej się w danej hali
  • częstotliwości dostaw
  • rotacja produktów
  • częstotliwości promocji
  • sezonowości asortymentu
  • dokładny zakresu obowiązków serwisanta
  • ilości godzin potrzebnych do wymaganej obsługi serwisowej oraz dostosowanie ich do wewnętrznych zasad organizacji pracy poszczególnych hal