Działanie w szczególny sposób zwracające uwagę konsumenta:

  • impreza z konferansjerem,
  • zabawa, do której zapraszany jest konsument,
  • zdobycie jak największej ilości czasu konsumenta na poznanie marki produktu,
  • wytworzenie ściślejszej więzi między producentem, produktem a konsumentem,
  • plener lub np. galeria hali handlo